Categories
Aqeedah (Creed & Belief) Articles

Dawah of Shaykul Islaam Muhammad ibn Abdil Wahaab – Ash Shaykh Saalih Al Fawzaan

بسم الله الرحمن الرحيم

Al-Allaamah Ash Shaykh Saalih Al-Fawzan – May Allah preserve him – said:

If there was any going beyond bounds or negligence in (the Dawah of Shaykh Muhammad ibn Abdil Wahaab) it would not have lasted.

محاضرة : حماية الشباب 14-05-1437هـ