Abu-Bakr Al-Marwazee (rahimahullaah) said:

I heard Abu Abdillaah [Imaam Ahmad (rahimahullaah)] saying: ”Indeed I ordered them (i.e. my children) to go to the market and engage in trade.”

——————————————————————————————————————-

[Source: Al-Hath-Thu Alaa At-Tijaarah Was-sinaa’ah of Al-Khallaal (rahimahullaah) Page: 27]

Pin It on Pinterest